2021.08.05

MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360;
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma:712-17/2021.

M E G H Í V Ó

A képviselő-testületet

2021. augusztus 5. napján (csütörtök) 9.00 órára

rendes ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

N a p i r e n d i j a v a s l a t:


1. Tájékoztató a polgármester által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4. Előterjesztés Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 17/2000.(IX.25.) Ök. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről és a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5. Előterjesztés az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról szóló 8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6. Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési megállapodás megszüntetéséről és új megállapodás elfogadásáról

Előadó: Dr Hanusi Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház elnevezésének módosításáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a Képes Géza Városi Könyvtár 2021. évi munkatervéről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9. Előterjesztés az Állami Számvevőszék által Mátészalka Város Önkormányzatánál és a Mátészalkai Polgármesteri Hivatalnál „Az önkormányzatok integrálásának ellenőrzése” tárgyában végzett 2020. évi lezárásáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2021-2027. évi közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervéről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11. Előterjesztés a Mátészalka 2576 hrsz-ú, természetben 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 3. szám alatt található „Tüdőgondozó” ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Előterjesztés a mátészalkai 186. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Mátészalka, Kosztolányi utca 6. szám alatt található lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13. Előterjesztés a Településrendezési Terv módosítás az M49 gyorsforgalmi út megvalósítása érdekében (Partnerségi véleményezési szakasz lezárása)
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14. Előterjesztés a településrendezési eszközök átfogó módosításának megindításáról
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15. Előterjesztés a Településrendezési Terv módosítás megindításáról a főtér rehabilitáció végrehajtása érdekében
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16. Előterjesztés A “Jóléti-tó” projekt keretében készült ülepítő tó elnevezéséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

17. Előterjesztés a „Pro Urbe” kitüntető cím 2021. évi odaítéléséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

18. Előterjesztés a „Mátészalka Város Díszpolgára” kitüntető cím 2021. évi odaítéléséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

19. Előterjesztés a „Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető cím 2021. évi odaítéléséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

20. Előterjesztés „a Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím 2021. évi odaítéléséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

21. Előterjesztés a „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím 2021. évi odaítéléséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

22. Előterjesztés a „Mátészalka Közbiztonságáért” kitüntető cím 2021. évi odaítéléséről
Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

23. Interpellációk

 

24. Bejelentések

 

Mátészalka, 2021. július 29.

 

 

Dr. Hanusi Péter
polgármester
 

Dokumentumok:
Download this file (1_Tajekoztato_a_polgarmester_altal_hozott_lejart_hatarideju_hatarozatokrol.pdf)1_Tajekoztato_a_polgarmester_altal_hozott_lejart_hatarideju_hatarozatokrol.pdf[ ]779 kB
Download this file (2_Mateszalka_Varos_Onkormanyzata_2021_evi_koltsegvetesenek_modositasarol.pdf)2_Mateszalka_Varos_Onkormanyzata_2021_evi_koltsegvetesenek_modositasarol.pdf[ ]2353 kB
Download this file (3_a_penzbeli_es_termeszetbeni_telepulesi_tamogatasok_rendszererol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf)3_a_penzbeli_es_termeszetbeni_telepulesi_tamogatasok_rendszererol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf[ ]3013 kB
Download this file (4_kozmuvelodesi_rendelet_hatalyon_kivul_helyezeserol_uj_rendelet_megalkotasarol.pdf)4_kozmuvelodesi_rendelet_hatalyon_kivul_helyezeserol_uj_rendelet_megalkotasarol.pdf[ ]481 kB
Download this file (5_az_onkormanyzati_kituntetesek_adomanyozasanak_rendjerol_szolo_rendelet_elfogadasarol_szolo_8_2018_V_08_onkormanyzati_rendelet_modosítasarol.pdf)5_az_onkormanyzati_kituntetesek_adomanyozasanak_rendjerol_szolo_rendelet_elfogadasarol_szolo_8_2018_V_08_onkormanyzati_rendelet_modosítasarol.pdf[ ]2400 kB
Download this file (6_a_Mateszalkai_Kulturalis_Nonprofit_Kft-vel_kotott_kozmuvelodesi_megallapodas_megszunteteserol_es_uj_megallapodas_elfogadasarol.pdf)6_a_Mateszalkai_Kulturalis_Nonprofit_Kft-vel_kotott_kozmuvelodesi_megallapodas_megszunteteserol_es_uj_megallapodas_elfogadasarol.pdf[ ]757 kB
Download this file (7_a_Mateszalkai_Szentpery_Zsigmond_Kulturalis_Kozpont_es_Szinhaz_elnevezesenek_modosítasarol.pdf)7_a_Mateszalkai_Szentpery_Zsigmond_Kulturalis_Kozpont_es_Szinhaz_elnevezesenek_modosítasarol.pdf[ ]152 kB
Download this file (8_A_Kepes_Geza_Varosi_Konyvtar_2021_evi_munkaterverol.pdf)8_A_Kepes_Geza_Varosi_Konyvtar_2021_evi_munkaterverol.pdf[ ]392 kB
Download this file (9_AZ_A~1.PDF)9_AZ_A~1.PDF[ ]2483 kB
Download this file (10_Mateszalka_Varos_Onkormanyzata_2021_2027_evi_kozep_es_hosszutavu_vagyongazdalkodasi_terverol.pdf)10_Mateszalka_Varos_Onkormanyzata_2021_2027_evi_kozep_es_hosszutavu_vagyongazdalkodasi_terverol.pdf[ ]1226 kB
Download this file (11_a_Mateszalka_2576_hrsz_u_termeszetben_4700_Mateszalka_Kolcsey_ter_3_szam_alatt_talalhato_Tudogondozo_ingyenes_onkormanyzati_tujaldonba_adasanak_kezdemenyezeserol.pdf)11_a_Mateszalka_2576_hrsz_u_termeszetben_4700_Mateszalka_Kolcsey_ter_3_szam_alatt_talalhato_Tudogondozo_ingyenes_onkormanyzati_tujaldonba_adasanak_kezdemenyezeserol.pdf[ ]293 kB
Download this file (12_a_mateszalkai_186_hrsz_alatt_nyilvantartott_termeszetben_Mateszalka_Kosztolanyi_utca_6_szam_alatt_talalhato_lakoingatlan_tulajdonjoganak_megszerzeserol.pdf)12_a_mateszalkai_186_hrsz_alatt_nyilvantartott_termeszetben_Mateszalka_Kosztolanyi_utca_6_szam_alatt_talalhato_lakoingatlan_tulajdonjoganak_megszerzeserol.pdf[ ]844 kB
Download this file (13_Eloterjesztes _a_Telepulesrendezesi_Terv _modositas _az_M49_ gyorsforgalmi_ut _megvalositas_erdekeben _Partnersegi_ velemenyezesi _szakasz _lezarasa.pdf)13_Eloterjesztes _a_Telepulesrendezesi_Terv _modositas _az_M49_ gyorsforgalmi_ut _megvalositas_erdekeben _Partnersegi_ velemenyezesi _szakasz _lezarasa.pdf[ ]1150 kB
Download this file (14_A_telepulesrendezesi _eszkozok _atfogo_ modositasarol.pdf)14_A_telepulesrendezesi _eszkozok _atfogo_ modositasarol.pdf[ ]878 kB
Download this file (15_a_Telepulesrendezesi_Terv_modositas_meginditasarol_a_Foter_rehabilitacio_vegrehajtasa_erdekeben.pdf)15_a_Telepulesrendezesi_Terv_modositas_meginditasarol_a_Foter_rehabilitacio_vegrehajtasa_erdekeben.pdf[ ]3780 kB
Download this file (16_a_Joleti_to_projekt_kereteben_keszult_ulepito_to_elnevezeserol.pdf)16_a_Joleti_to_projekt_kereteben_keszult_ulepito_to_elnevezeserol.pdf[ ]2214 kB
Download this file (meghívó a 2021.08.05-ei ülésre.docx)meghívó a 2021.08.05-ei ülésre.docx[ ]27 kB