PAKTUM BAKTARLÓRÁNTÁZA ÉS TÉRSÉGE

Kedvezményezett neve:

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

 

Konzorciumi partner:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

 

Projekt címe: „Baktalórántháza és térsége helyi foglalkoztatási paktuma”

 

Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00003

 

Támogatás összege: 350.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázó Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 44 település fejlesztési elképzeléseit fogja össze és koordinálja az egységes és átgondolt terület- és településfejlesztés érdekében. A helyi paktumok létrehozása és a kapcsolódó tevékenységek megvalósítása tovább erősíti a térségi kohéziót, segíti a komplex gazdasági felzárkózást. A Társulás területét a gazdasági-társadalmi-infrastrukturális adottságok alapján 3 paktumtérségre osztottuk, amelyek azonban együttesen, egymást kiegészítve érik el a kívánt hatást. A szinergia megteremtése érdekében a támogatási kérelmeket is ugyanazon alapelvek mentén dolgoztuk ki, a feltárt problémák és ez alapján a célok is közösek mindhárom paktum esetében.

 

A Baktalórántháza és térsége paktumot az alábbi települések alkotják: Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, Nyírmada, Ófehértó, Őr, Petneháza, Pusztadobos, Rohod, Vaja (16 település, 33 471 fő 2014-ben).

 

A térség évtizedek óta jelentős munkaerő-piaci problémákkal szembesül: a munkanélküliségi ráta 2016 júniusában 10,52% (2460 fő). A magas munkanélküliséget részben oldotta a közfoglalkoztatás rendszere, azonban az igazán hátrányos helyzetű lakosok továbbra sem tudnak megjelenni a primer munkaerőpiacon, miközben bizonyos ágazatokban és munkakörökben munkaerőhiány jelentkezik. Ezt a kettősséget kell feloldani a paktum létrehozásával és a munkaerő-piaci beavatkozásokkal.

 

A projekt hosszú távú célja a térségi alapon szervezett gazdaságfejlesztés megteremtése a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatottság javításával. A projekt közvetlen céljai a munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködés javítása, valamint az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak mint célcsoport képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének emelése – az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésével. Kiemelt figyelmet fordítunk a TOP 8. tematikus cél keretében ERFA forrásból támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényének fejlesztésére.

 

Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során kiemelt figyelmet helyezünk arra, hogy a paktum-térség releváns ágazatait érintsék a valós hozzáadott értékkel bíró tevékenységek, továbbá előnyben részesítjük a TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozásokat. Az esélyegyenlőségi elvek alapján létrehozandó, széleskörű partnerségre épülő paktum tervezett tagjai között minden releváns térségi munkaerő-piaci szereplő bevonása megtörténik: KH, megyei és települési önkormányzatok, kamara, vállalkozások, képző intézmények, munkaerő-piaci szolgáltatók, a szociális gazdaság szereplői stb.

 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.