Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2022. május 26. napján (csütörtök) 9.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.    Előterjesztés a Mátészalkai Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, Mátészalka város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.    Előterjesztés a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatójának és a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi éves beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.    Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.    Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság nem képviselő tagja lemondásának tudomásulvételéről és az új bizottsági tag megválasztásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.    Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat által ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről, illetve a szakmai munka értékeléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.    Előterjesztés a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, az óvodai csoportok maximális létszáma túllépésének engedélyezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.    Előterjesztés a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

8.    Előterjesztés a Szatmári Református Egyházmegye Idősek Bentlakásos Otthona időskorúak nappali ellátása szolgáltatás terén végzett 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.    Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Előadó. Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti évről szóló beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

13.Beszámoló a Társadalmi Kapcsolatok és Ügyrendi Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2020. és 2021. évi döntéseiről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

14.Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

15.Előterjesztés a „Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető cím 2022. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

16.Előterjesztés a „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím 2022. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

17.Előterjesztés a „Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím 2022. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

 

18.Előterjesztés a „Mátészalka Közbiztonságáért” kitüntető cím 2022. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

19.Bejelentések

 

Mátészalka, 2022. május 19.

 

 

 

                                                                                                   Dr. Hanusi Péter

                                                                                                       polgármester