Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2021. december 2. napján (csütörtök) 13.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

 

1.     Előterjesztés a Remény Családok Átmeneti Otthona új fenntartójával, a „GYOFI” Szolgáltatási Központtal kötendő ellátási szerződés jóváhagyásáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata fizetési számlájához kapcsolódó bankszámla szerződés, valamint a 2022. évi munkabérhitel-szerződés megkötéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.     Előterjesztés Mátészalka, Kossuth u. 25. szám alatti önkormányzati ingatlan épület életveszélyes helyzetének elhárításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.     Előterjesztés a Hulladékudvar üzemeltetéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.     Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi odaítéléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.     Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Tájékoztató a Mátészalka Szíve- Zöld- Újra- Tervezés programról, a belváros megújításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési tervéről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

 

9.     Bejelentések

 

Felhívom a képviselő-testületi ülésen részt vevők figyelmét, hogy a MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 

 

 

                   Mátészalka, 2021. november 25.

 

                                                                                                                                                                                             Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                                         polgármester