Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2021. október 7. napján (csütörtök) 09.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

 

1.     Előterjesztés a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatójának és a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi éves beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Tájékoztató a polgármester és a Képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.     Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.     Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.      Előterjesztés a Szatmári Református Egyházmegye Idősek Bentlakásos Otthona időskorúak nappali ellátása szolgáltatás révén végzett 2019-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.      Előterjesztés a Szatmári Múzeum 2021. évi munkatervéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés A Mátészalkai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a PV AUDITOR Kft. között fennálló megbízási szerződés módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10.Előterjesztés az Ipari út mentén található mátészalkai 544/92 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11.Előterjesztés a Zöldfa Ingatlanfejlesztő Kft. bérleti szerződés kötési kérelméről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12.  Előterjesztés a főállású polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról és a polgármesteri illetményt és költségtérítést érintő változásról

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

13.Bejelentések

 

Mátészalka, 2021. szeptember 30.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                                                                        polgármester