Vészhelyzeti előterjesztések

 

1.      Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények szervezeti keretein belül biztosított bölcsődei ellátás önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2.      Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások önköltségének megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

3.      Előterjesztés Háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok elvégzésére kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról

 

4.      Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adott köznevelési intézményeinek 2021. évi átszervezéséről

 

5.      Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapított „B” típusú ösztöndíjak felülvizsgálatáról

6.      Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetű közbeszerzési szabályzatának módosításáról

 

7.      Előterjesztés a „Hősök tere és környezete megújításának tervpályázata” című tervpályázati eljárás bírálóbizottságának megválasztásáról

 

8.      Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

Határozatok:

26/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

27/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

28/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

29/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

30/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

31/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

32/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

33/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

34/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

35/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

36/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

37/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

38/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

39/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

40/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

41/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

42/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

43/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

44/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

45/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

46/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

47/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

48/2021.(III.21.) polgármesteri határozat

 

Rendeletek:

9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet

10/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet