Vetélkedő szabályzat

FELHÍVÁS


1.    Szervező
A Mátészalkai Helyi Közösség képviseletében
Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)


2.    A projektverseny célja
A Szervező célja, hogy
•    megismerje lakóinak véleményét, ötleteit és azt beépítse a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájába
•    a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása során ötletes, egyedi, a helyiek igényeinek megfelelő, hasznos, innovatív projektek valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a város közösségi és kulturális fejlődéséhez

3.    A projektverseny tárgya, menete
A projektversenyre egyedi, csapatmunkában elkészített, innovatív projektötletekkel lehet jelentkezni. Az ötleteket nevezéskor papír alapon, vagy elektronikusan szükséges benyújtani a mellékelt adatlapon, majd a projektverseny napján szóban is szükséges ismertetni. Szóbeli ismertetésre csak a legjobb 10 ötlet gazdájának lesz lehetősége. A szóbeli ismertetéshez prezentációs kellékeket (projektor, laptop, vetítővászon) biztosítunk, de bármilyen más módon (makett, kép, rajz, stb.) kiegészíthető, bemutatható az ötlet. A szóbeli bemutatón a zsűri tagjai kérdezhetnek, így interaktív bemutatással kell kalkulálni. A szóbeli bemutatásra csapatonként maximum 15 perc áll rendelkezésre a kérdéseken kívül.
Az ötletekkel kapcsolatosan a jelen felhívás mellékletét képező CLLD tájékoztatóban megfogalmazott keretek az irányadók, azaz az abban megfogalmazott tevékenységekhez kell igazodni az ötleteknek, így „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére” vagy „Helyi közösségszervezésre” irányulhatnak.

4.    Nevezés
A projektversenyre legalább 3 fős csapatok nevezhetnek. A csapat összetételét tekintve nincs más előírás, lehet informális csoport, de lehet civil szervezet is, amelynek legalább 3 tagja részt vesz az ötlet kidolgozásában. Egy csapat több ötlettel is nevezhet, minden ötlet egy nevezést jelent, azaz egy újabb esélyt a díjazásra.
 
A projektversenyre az ötlet leírását tartalmazó projekt adatlappal lehet jelentkezni, amely a felhívás mellékletét képezi. Az adatlapot személyesen a Mátészalka Város Polgármesteri Hivatalának Projektirodájában kell leadni (4700 Mátészalka, Kazinczy u. 1/A), vagy elektronikusan a palyazat3@mateszalka.hu email címre megküldeni. A nevezéssel kapcsolatosan felvilágosítás a Projektirodán kérhető Veres Ágnes és Izsó Gabriella munkatársaktól a 44/501-327 és 44/501-352 telefonszámon és a palyazat@mateszalka.hu valamint a palyazat3@mateszalka.hu email címeken.

5.    Bírálati szempontok
•    az ötlet illeszkedése a város, illetve az adott városrész sajátosságaihoz, mennyire járul hozzá a város fejlődéséhez
•    ötlet megvalósíthatósága, hosszú távú fenntarthatósága
•    az ötlet egyedisége, innovatív jellege
•    az ötlet közösségi ereje, milyen kört szólít meg, cél, hogy minél szélesebb körben hasznosítható legyen
•    sokoldalú felhasználhatóság
•    a megvalósításban résztvevő önkéntesek száma

6.    Kizárás
A projektversenyen nem vehet részt, aki a nevezési határidőig nem küldi be a projektadatlapot. A projektversenyen nem vehetnek részt a zsűri tagjai és közeli hozzátartozói.

7.    Határidők és helyszín
1.    Nevezési határidő:    2016. október. 14. (péntek)
2.    A legjobb 10 ötlet gazdájának értesítése: 2016. október. 18. (kedd)
3.    Projektverseny időpontja:    2016. október. 21. (péntek) 15.00 óra
4.    A projektverseny helyszíne:    4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2., Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház Dienes Galéria

8.    A zsűri tagjai
Elnök:    Dr. Hanusi Péter - a Mátészalkai Helyi Közösség elnöke
Tagok:    Dr. Nagyháziné Szondi Erika - a Mátészalkai Helyi Közösség alelnöke
Huszti Judit - a Mátészalkai Helyi Közösség alelnöke Torma Tamás - a Mátészalkai Helyi Közösség tagja Dr. Cservenyák László Phd. - a Mátészalkai Helyi Közösség tagja
 
Amennyiben a szóbeli tájékoztatáson valamelyik zsűritag nem tud megjelenni, helyettesítő tag kerül kijelölésre.

9.    Projektötletek díjazása
Legjobb projektötlet: 5 doboz „Aktív Pihenés”- 129.000 Ft értékben Második legjobb ötlet: 5 doboz „Kaland” doboz - 82.425 Ft értékben Harmadik legjobb ötlet: 5 doboz „Kóstoló” - 50.800 Ft értékben
Feldobox Ajándékdobozok formájában. A díjak részletei a www.feldobox.hu oldalon találhatóak.
Több helyezett esetében a zsűri dönt a díjak megosztásáról. A díjak a ténylegesen megkapott értéket tartalmazzák, adókat nem tartalmaz, azokat a kifizető fizeti meg a nyeremények után.

10.    Eredményhirdetés
A projektverseny napján a szóbeli bemutatást követően a helyszínen dönt a zsűri, megtörténik a díjkiosztás.

11.    Ötletek felhasználása
A beérkezett ötleteket a Szervező csak a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez használja fel, nem konkrét megvalósításhoz. Az ötletgyűjtés a Mátészalkai Helyi Közösség HKFS-ének megalapozására szolgál, az alapján nyújt be a közösség támogatási kérelmet a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a városi helyi stratégiákhoz kapcsolódva c. felhívásra. Amennyiben a közösség stratégiája támogatásra kerül a stratégiában meghatározott cselekvési terv szerint kerülnek kiírásra olyan pályázati felhívások, amelyekből a későbbiekben az ötletek támogathatóak lehetnek. A TOP-7.1.1-16 azonosító számú felhívás a https://www.palyazat.gov.hu/top-711-16-kulturlis-s-kzssgi-terek-infrastrukturlis-fejlesztse-s- helyi-kzssgszervezs-a-vrosi-helyi-fejlesztsi-stratgihoz-kapcsoldva linken érhető el.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben változás áll be a körülményekben vagy a kérdések alapján a felhívás pontosításra szorul, módosítsa a feltételeket a beadási határidőig.