„Közös értékek, közösségi élmények”

„KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK, KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYEK”

 

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00002

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 

kedvezményezett neve: Mátészalka Város Önkormányzata

támogatás összege: 90.000.000 Ft

támogatás mértéke: 100 %

a projekt befejezési dátuma: 2022. 09. 30.

 

projekt tartalmának rövid bemutatása

 

A projekt célterülete, célja: Projektünk elsődleges célja, hogy a célterület közösségi kezdeményező- és cselekvőképességét fejlessze, a közösségi szerepvállalást erősítse. A települések számára ugyanis fontos, hogy egy-egy települési probléma megoldásában az értintett emberek is együttműködjenek a probléma megoldásában. A projekt elsősorban a helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazására épít. A célkitűzésünkhöz tartozik, hogy az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az érintett célcsoportok bevonását külön is megtervezzük, segítsük a közösségi részvételüket nemcsak a saját közegükben, hanem települési szinten is.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt A projekt az alábbi tevékenységek megvalósítását tartalmazza:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek - A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés

2. A település közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele

3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és amennyiben releváns megújítása

5. Közösségi információs pont kialakítása

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása - képzések és tapasztalatcserék lebonyolítása

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Infokommunikációs akadálymentesítés amennyiben releváns

2. Nyilvánosság biztosítása

3.1.2.2.Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Eszközbeszerzés