KEOP- 1.3.0/2F/09-2010-0019 - „Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt”

Előzmények: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül Ivóvízminőség-javítás tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, mint Kedvezményezett KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0019 azonosító számon regisztrált, 2010.11.30. napon befogadott pályázatot nyújtott be, amelyet az NFÜ támogatásban részesített. Az NFÜ döntése alapján a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásvissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szatmári Ivóvízminőség-javító Projektcsoportjához tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg, amely 1998 novemberében került kiadásra és 1998. december 25-én lépett hatályba. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai megállapodást kihirdető 1994.évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet megalkotására. Ezt a rendeletet időközben módosította a 47/2005. (III.11.), majd pedig a 65/2009 (III.1) Kormányrendelet. A rendelet és mellékletei - a vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően – településenként mutatják be a határérték feletti ivóvízminőségi paramétereket, illetve a tervezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.     
A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2009. július 17-én alakult meg, melyben résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezik a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben.      

A társult önkormányzatok és székhelyük

 Önkormányzat neve

Székhelye

Jármi Község Önkormányzata

4337    Jármi, Kossuth L. u. 41.

Kérsemjén Község Önkormányzata

4912    Kérsemjén, Alkotmány u. 5.

Kisar Község Önkormányzata

4921    Kisar, Tisza u. 6.

Mátészalka Város Önkormányzata

4700    Mátészalka, Hősök tere 9.

Nábrád Község Önkormányzata

4911    Nábrád, Kossuth tér 1.

Nagyar Község Önkormányzata

4922    Nagyar , Petőfi út 3.

Nyírcsaholy Község Önkormányzata

4356    Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.

Nyírmeggyes Község Önkormányzata

4722    Nyírmeggyes, Petőfi u. 6.

Ópályi Község Önkormányzata

4821    Ópályi, Rajk L. u. 4.

Panyola Község Önkormányzata

4913    Panyola, Szombathelyi u. 12.

Papos Község Önkormányzata

4337    Papos, Ságvári E. u. 4.

Tivadar Község Önkormányzata

4921    Tivadar, Petőfi u. 24.

 

A projekt keretében megvalósult műszaki megoldás Tivadar településnél a saját vízbázisra alapozott úgynevezett önálló megoldás, amelyben a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala valósult meg. Míg a többi település esetében a meglévő térségi rendszer került fejlesztésre, vagy sor került egy olyan kistérségi rendszer megvalósítására, amelyben az egyik térségi rendszer a jobb adottságainak kihasználásával került előállításra az előírt minőségű víz, mely távvezetéken jut el a másik térségi rendszerbe, ahol biztosítottak a víz fogadásának szakszerű feltételei. A projekt részét képező vízműveknél az eltávolítandó szennyező anyagok, a határérték feletti vízkémiai paraméterek esetenként eltérőek. A megfelelő vízminőség biztosításához szükséges vízkezelési technológia egy módozata minden település számára előirányzásra került.         
A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások a következők:     
 - Kisar-Nagyar térségi vízellátó rendszer önálló fejlesztése  
 - Tivadar vízellátó rendszer önálló fejlesztése          
 - Panyola-Kérsemjén-Nábrád térségi vízellátó rendszer önálló fejlesztése   
 - Mátészalka (Ópályi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes) térségi vízellátó rendszerének fejlesztése és kibővítése Jármi-Papos térségi rendszerrel

A megvalósítás időszaka:  2011.08.03 - 2015.09.30.           
Támogató: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.       
 

Támogatási összeg:      nettó: 621.182.436 Ft

Saját erő:                      nettó 107.188.092 Ft (BM önerő támogatás)

Projekt összköltsége:    nettó 728.370.528 Ft