ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS – ITS

 

Készül Mátészalka Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Előzetes tájékoztatás

 

2020-ban – az új évtizedre, az új európai uniós programozási periódusra készülve – Mátészalka Város Önkormányzata elindította a gondolkodást a következő évek városfejlesztési irányairól; ennek keretében új településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia kidolgozását kezdte meg.

A tervezés részeként készül Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), amely kijelöli a következő 5-10 évben elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások, projektek körét és a megvalósítás eszközeit.

Mátészalka Város Önkormányzatának célja – a jogszabályi előírásoknak* megfelelően – a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében előzetes tájékoztatás nyújtása a lakosság részére az integrált településfejlesztési stratégia tervezésének megindításáról, valamint javaslattételi lehetőség biztosítása.

Annak érdekében, hogy a városban élő lakosság minél aktívabban bekapcsolódhasson a fejlesztések tervezésébe, kérdőíves felmérést végzünk. Kérjük, hogy a városfejlesztési kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat, hiszen az Önök tapasztalatai, igényei és javaslatai különösen fontosak városunk jövőjének tervezésében. A kérdőív elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0z402K6Yfq1gJZqa05t0vGdNTbKC055sFQLObAkXEhZLHg/viewform

A város fejlesztésével kapcsolatos további javaslatok, észrevételek a következő elérhetőségeken keresztül is megtehetőek 2020. október 1-12. között:

A tervezés későbbi fázisában az elkészült ITS egyeztetési anyaga elérhető és véleményezhető lesz város honlapján (www.mateszalka.hu).

 

Együttműködésüket köszönjük!

Mátészalka Város Önkormányzata

*Vonatkozó jogszabályok:

  • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

  • Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (V.25.) Önkormányzati rendelete Mátészalka Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról