Védelmi készültég elrendelése

Száma:1651-2/2019                                                  
Tárgy: Védelmi készültség elrendelése
 

HATÁROZAT

Védelmi készültség elrendeléséről

Mátészalka Város teljes közigazgatási területére 2019. június 27-én 16:00. órától

 

védelmi készültséget rendelek el és ezzel egyidejűleg

elrendelem az élet és anyagi javak védelmét szolgáló munkálatok megkezdését,

 

a rendkívüli időjárás , vihar és szupercella következtében kialakult súlyos helyzetre tekintettel. Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 16. § b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján hoztam meg.

INDOKOLÁS

Mátészalka városban 2019.06.27.-én a  délutáni órákban rendkívüli időjárási helyzet alakult ki. A nagy mennyiségű csapadék, és viharos szél az épületek tetőszerkezeteiben , a város közútjain, közparkjaiban jelentős károkat okoztak. A kialakult súlyos helyzetre tekintettel a további károk megakadályozása érdekében szükségessé vált a védelmi készültség elrendelése.

Az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, az infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket hozom:

  1. A lakosság tájékoztatását a további károk megelőzése érdekében teendő intézkedésekről, feladatokról.
  2. Kárelhárítási csoportok létrehozását a lakosság köréből.
  3. Az épületek további beázásának megakadályozásához szükséges védekezési anyagok azonnali beszerzését.
  4. A kijelölt személyek irányításával védekezés haladéktalan megkezdését.
     

Mátészalka, 2019. június 27.

 

Dr. Hanusi Péter
polgármester