Meghívó képviselő testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2019. július 17. napján (szerda) 9.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.     Előterjesztés a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.     Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.     Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. geotermális hőenergia vásárlásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.     Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2019-2020. évi földgáz beszerzéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

6.     Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. fa apríték vásárlásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Előterjesztés a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

8.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetű közbeszerzési szabályzatának módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

10. Előterjesztés a TOP-1.4.1-19 azonosító számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

11 .Előterjesztés a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

12. Bejelentések

 

                                                  Mátészalka, 2019. július 10.

 

 

                                                                                                                                                                        Dr. Hanusi Péter

                                                                                                                                                                      polgármester