Településrendezési terv módosítás véleményezése


F E L H Í V Á S

 

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Partnereink!
 

Mátészalka Város Önkormányzata ebben az évben a Mátészalka Szíve Zöld- Újra- Tervezés akcióterv részeként megkezdte a belváros újragondolásának előkészítését. Kormányzati támogatásból nyílt lehetőségünk új belvárost álmodni, aminek főbb jellemzőit a lakossági igények szerint alakítottuk ki és tettük pályázati feladattá a lezajlott tervpályázatban, melyre számos értékes pályamű érkezett.  A koncepció szerint a belváros általunk, mátészalkaiak által megálmodott megújítása három, - időben és térben elkülönülő, de szorosan egymásra épülő - szakaszból valósítható meg. Már a tervezés előzetes vizsgálati szakaszában megállapítást nyert, hogy a tervezett beépítési paraméterek, területfelhasználási besorolások a hatályos Szabályozási Terv előírásainak nem felelnek meg, ezért azok módosítása szükséges.

 

A településrendezési terv módosítása során célunk a teljeskörű tájékoztatás biztosítása, a lakosság és a partnereink véleményének megismerése.

 

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 91/2021. (VIII.05.) számú határozata az érintett helyszíneket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása úgynevezett „egyszerűsített eljárási rend” keretében történik, a tervek készítője az ART Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi KFT. Az eljárás során 2021. évi XCIX Tv. 157. § (1) bekezdés c) pontja szerint a partnerségi tájékoztatás és véleménynyilvánítás a veszélyhelyzetre való tekintettel elektronikusan kerül lefolytatásra.

 

Az Önkormányzatunk, a honlapon megtekinthető Partnerségi dokumentációval kapcsolatban várja észrevételeiket, véleményüket, amit elektronikus levélben lehet megtenni a következő e-mail címre küldve: tarkanyiakos@mateszalka.hu

 

A dokumentáció elérhetősége:

mateszalka.hu  > fejlesztések  >  településrendezési terv módosítás városközpont
 

 

Tisztelt Mátészalkai Lakosok, Tisztelt Partnereink!

 

Kérem, hogy 2022. január 4-ig juttassák el az Önkormányzatunkhoz észrevételeiket, véleményüket.

 

Mátészalka, 2021. december 14.


Tisztelettel,
Dr. Hanusi Péter
polgármester