Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

 

Mátészalka Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a mátészalkai lakóhellyel vagy mátészalkai tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünet munkanapjain az alábbiak szerint:

Iskolás vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező 5 hónaposnál idősebb kiskorú gyermek 2021. június 16. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek a Bölcsőde zárva tartásának időtartama alatt, azaz 2021. július 5. napjától 2021. július 16. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

A Négy Évszak Óvoda és tagóvodái egész nyáron nyitva tartanak.

A Széchenyi Katolikus Óvodába járó gyermekek, az óvoda zárva tartásának ideje alatt, azaz 2021. július 23. napjától 2021. augusztus 22. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

helye:

Képes Géza Általános Iskola

4700 Mátészalka, Szokolay Őrs u. 2-4.

módja: étel elvitele

ideje: 11.00 óra – 12.30 óra között

 

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai segítséget nyújtanak a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez. A nyilatkozatokat a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál (4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a. telefon: 311-336) lehet benyújtani.

Felhívjuk a szülő, törvényes képviselő figyelmét, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a távolmaradást és annak várható időtartamát legkésőbb a távolmaradás kezdő időpontját megelőző nap 11 óráig be kell jelentenie.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat a nyári szünet időtartam alatt is bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

                                                                                Dr. Takács Csaba

                                                                            Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője