Mátészalka
www.mateszalka.hu
 
kep1
 
2 2
Köszöntő
Településtörténet
Elhelyezkedés
IVS
Közszolgáltatók
Intézmények
Alapítványok
Nem Önk-i Hiv-ok
Turizmus
Akikre büszkék
       vagyunk!
Testvérváros
Helyi média
Közérdekű adatok
2 2
1 1
 
1 1
1 1
1 1
1 1
  Elégedett-e Ön a honlap tartalmával?  
  1. 
Igen
 
 
(8.11%)
 
  2. 
Többnyire
 
 
(2.03%)
 
  3. 
Kevésbé
 
 
(2.7%)
 
  4. 
Nem
 
 
(87.16%)
 
Lezárult a szavazás.
(148 szavazat)
1 1
2 2
2 2
4 4
4 4
5 5
5 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 6

Adóérték bizonyítvány kiadása
Adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása
Adósságkezelési szolgáltatás
Állandó méhészet évente történő bejelentése
Állattartási szabályok betartása, állattartás engedélyezése
Anyakönyvi igazgatás
Ápolási díj
Átmeneti nevelésbe vétel megszűnése, megszűntetése
Átmeneti nevelésbe vétel
Átmeneti segély
Birtokvédelmi ügyek
Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás
Bölcsődei felvétel
Családbafogadás
Családi jogállás rendezése képzelt apa adatainak megállapításával
Családi jogállás rendezése perindítás útján
Családi jogállás rendezése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Ebek bejelentése
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
Első lakáshoz jutók támogatása

Elvi építésügyi engedélyezés  Átdolgozás alatt!

Életpálya kijelölése
Építési engedélyezési és bejelentési eljárás Átdolgozás alatt!

Építésügyi bejelentési kötelezettség Átdolgozás alatt!

Fakivágási engedélyezési eljárás
Fennmaradási engedélyezési eljárás Átdolgozás alatt!

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek
Gazdálkodók bejelentése permetezésről
Gépjárműadó fizetési köztelettség alóli mentesítése, törlése törvényi feltételek fennállása alapján
Gépjárműadó megállapítása kivetése
Gépjármű-igazgatás
Gondnokság
Gyámság
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Gyermek családi és utónevének megállapítása
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Hadigondozási ügyek

Hagyatéki eljárások intézése
Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Használatbavételi engedélyezési és bejelentési eljárás
Hatósági bizonyítvány kiadása
Helyi iparűzési adó bejelentkezés, bevallás feldolgozása, fizetési meghagyás kiadása
Hirdetmények kifüggesztése és továbbítása
Ideiglenes hatályú elhelyezés, ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata
Időskorúak járadéka
Idősotthoni elhelyezés esetén az ellátást igénylő jövedelmi vizsgálata

Ingatlanközvetítői névjegyzékbe történő felvétel vezetése
Játéktermekkel kapcsolatos ügyek intézése
Jegyzői gyámhatósági ügyek

Jogutódlási eljárás (építésügyi)
Kapcsolattartás szabályozása
Kapcsolattartás végrehajtása
Kereskedelmi működési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Közműfejlesztési támogatása
Kifizetések után központi támogatás visszaigénylése
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése
Kiskorú vagyonkezelése, törvényes képviselő jognyilatkozatának jóváhagyása
Kiskorú végleges külföldre távozása

Környezetvédelmi feladatok
KÖRNYEZETVÉDELMI, TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
 ÜGYEK

Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
Köztemetés

Közterület-felügyelet
Közterület-használati engedélyezési eljárás
Lakásfenntartási támogatás

Lakbértámogatás
Lőfegyverek engedélyezésével kapcsolatos priorálás
Luxusadó bevallás feldolgozása
Magánszálláshelyek közhitelű nyilvántartásba vétele
Magánszemélyek kommunális adója /bevallás feldolgozása, adókivetése/
Mátészalka Város címere, zászlaja, valamint Mátészalka város neve használatának engedélyezése
Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei
Mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa
Nevelési felügyelet
Növényvédelmi hatósági eljárás
Nyílt örökbefogadás
Otthonteremtési támogatás
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyintézés
Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása
Örökbe fogadhatóvá nyilvánítás
Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési és bejelentési eljárás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos ügyintézés (aktív korú nem foglalkoztatott személyek, egészségkárosodott személyek, támogatott álláskeresők)
Részletfizetés, fizetési halasztás, méltányossági kérelem feldolgozása
Súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó megfizetése alóli mentesítése
Szabálysértési eljárárs
Szabálysértési eljárás közterület használattal, közlekedési kihágással összefüggésben
Szakfordítói és tolmácsolási intézése

Személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
Személyi adat- és lakcímnyilvántartás

Szociális és gyámügyi feladatkörben érkező eseti megkeresések megválaszolása
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén az egy főre jutó jövedelem vizsgálata

Szülői felügyeleti jog feléledése
Szülői felügyeleti jog gyakorlása

Szülői ház elhagyása
Talajterhelési díj bevallás feldolgozása
Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
Tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos ügyek
Tartós nevelésbe vétel megszűnése, megszűntetése
Telekalakítási engedélyezési eljárás Átdolgozás alatt!

Telepengedélyekkel kapcsolatos ügyintézés
Temetési segély
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó bevallás feldolgozása
Titkos örökbefogadás
Törvényes képviselő vagyonkezelése
Ügy- és eseti gondnokrendelés
Ügyfél-információ és telefonközpontosi feladatok ellátása
Ügyfélkapuval kapcsolatos ügyintézés

Útügyi, városüzemeltetési ügyintézés
Útlevél ügyintézés

 Utógondozás megszűnése, megszűntetése
Utógondozói ellátás
Utógondozói ellátás megszűnése, megszűntetése
Vállalkozók kommunális adója bejelentkezés, bevallás feldolgozása
Vándorméhészet bejelentése, kijelentése
Védelembe vételi ügyek
Vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés

Víz, szennyvíz, csapadékvíz rendszerek hatósági eljárásai

5 5
Belépés a galériába

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása 2014
Országgyűlési képviselők
2014. évi választása
 
Kisebbségi Önkormányzati Választások 2010
 
Országgyűlési képviselők
2010. évi választása
 
 
10 10
10 10
 
13 13
Mátészalka
Adatvédelmi tájékoztató
(c) 2008 www.mateszalka.hu Minden Jog Fenntartva!
Uniweb Design
12 12
 
http://www.mateszalka.huhttp://www.mateszalka.hu