I. fokú belvíz-védekezési készültség elrendelése

 

Száma: 1651 /2019.                                       Tárgy: I. fokú belvíz-védekezési készültség elrendelése

 

 

H A T Á R O Z A T

 

A 2019. június 27-ei vihar és belvíz elöntöttség valamint a  vizek kártételei megelőzése miatt teendő védekezési intézkedések megtétele érdekében Mátészalka város közigazgatási területére a vizek kártételei elleni védekezés szabályiról szóló 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva

 

2019. június 27-én 15.00 órától

II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el

 

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 17.§ (7) bekezdése, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII.16.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdése, továbbá az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 19.§ (2) bekezdése alapján hoztam.

 

Mátészalka, 2019. június 27.

 

Dr. Hanusi Péter

polgármester