Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

 

 

Mátészalka Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a mátészalkai lakóhellyel vagy mátészalkai tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünet munkanapjain az alábbiak szerint:

 

Iskolás vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező 5 hónaposnál idősebb kiskorú gyermek 2019. június 17. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek a Bölcsőde zárva tartásának időtartama alatt, azaz 2019. július 1. napjától 2019. július 12. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Négy Évszak Óvoda Eszterlánc Tagóvodájába, a Kikelet Tagóvodába és a Napsugár Tagóvodába járó gyermekek, akik nem veszik igénybe az ügyeletes óvodát 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 16. napjáig tartó időszak munkanapjain vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Négy Évszak Óvodába és a Kertvárosi Tagóvodába járó gyermekek, illetve akik igénybe veszik ezen ügyeletes óvodákat 2019. augusztus 5. napjától 2019. augusztus 16. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

A Széchenyi Katolikus Óvodába járó gyermekek, az óvoda zárva tartásának ideje alatt, azaz 2019. július 22. napjától 2019. augusztus 21. napjáig tartó időszak munkanapjain veheti igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

Helye:

Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.

Módja: helyben történő fogyasztás, étel elvitele

de. 11.00 óra – du. 13.00 óra

 

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai segítséget nyújtanak a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez. A nyilatkozatokat a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál (4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a. telefon: 311-336)  lehet benyújtani.

 

Felhívjuk a szülő, törvényes képviselő figyelmét, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a távolmaradást és annak várható időtartamát legkésőbb a távolmaradás kezdő időpontját megelőző nap 11 óráig be kell jelentenie.

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat a nyári szünet időtartam alatt is bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

                                                                                               Dr. Takács Csaba

                                                                          Mátészalka Város  Önkormányzat Jegyzője