Pályázati felhívás - Mátészalka_Hrsz 1453

P Á L Y Á Z A T I       F E L H Í V Á S ! 

Mátészalka Város Önkormányzata a Képviselő-testület 30/2018. (II.28.) Kt. számú határozatában foglalt döntése alapján versenytárgyalás útján történő értékesítésre meghirdeti a mátészalkai 1453 hrsz-ú, természetben az Ifjúság téren található 1833 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant:

 

 

Az ingatlan kikiáltási ára: 15.215.000 Ft + Áfa
A licitlépcső mértéke: 200.000 Ft

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 1.500.000 forint pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú számlájára.

A pályázati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetében beszámít a vételárba, míg a többi ajánlattevő részére a versenytárgyalás napjától számított 15 napon belül visszautalásra kerül. A licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 3 napon belül kell megfizetnie.

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

  • Az ingatlant megközelíthető útról minden közmű beköthető, így az összközműves lehetőség biztosított. (víz, villany, gáz, szennyvíz, kábel TV, telefoncsatlakozás) A közművek csatlakozását a vevőnek kell megoldania.
  • A telken keresztülhalad egy csapadékvíz csatorna, melyet a vevőnek vagy ki kell váltani, vagy szolgalmi jogot kell bejegyeztetni az önkormányzat javára.
  • Az ingatlanon a korábbi malom helyén hagyott betonalapok, 4 db vasbeton oszlop található, melynek elbontásáról a vevőnek kell gondoskodnia. 

 

Az önkormányzat jelen állapotában kívánja az ingatlanokat értékesíteni.

A Kiíró az értékesítést az alábbi feltételek vállalásához köti:

Az adásvételi szerződésben a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia a telek 3 éven belüli beépítésére, valamint 5 év időtartamra visszavásárlási jog kikötésére.A beépítési kötelezettség megvalósultnak tekintendő amennyiben az építési hatóság által jóváhagyott beépítés fizikai megvalósítása megtörtént, és az építmény hatósági bizonyítványt/ használatba vételi engedélyt kapott.A beépítési kötelezettség biztosítására kikötött visszavásárlási jog a beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén gyakorolható, a beépítési kötelezettség megvalósulása esetén törölhető.

A versenytárgyaláson részt vehet minden:

  • természetes személy,
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet,

aki a pályázati felhívásban ismertetett feltételeket elfogadja és vételi kérelmét (pályázatát) a megadott határidőig benyújtja, valamint az ajánlati biztosíték összegét a megadott határidőig megfizeti.

 

A versenytárgyalás időpontja: 2019. március 06. szerda 09.00. óra
A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40-es szoba

Az ajánlatok benyújtásának és az ajánlati biztosíték átutalásának határideje:

2019. március 05. kedd 16.00 óra

A vételi ajánlatok írásban postai úton, vagy személyesen nyújthatók be a fenti címen.

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9. III. emelet 42-es szoba) vagy a 44/501-366 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.