Felhívás versenytárgyalásra - Hrsz 544/92

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S!

Mátészalka Város Önkormányzata a Képviselő-testület 29/2018. (II.28.) Kt. számú határozatában foglalt döntése alapján versenytárgyalás útján történő értékesítésre meghirdeti a mátészalkai 544/92 hrsz-ú, természetben az Ipari út mentén található 1.162 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant:

 

Az ingatlan kikiáltási ára: 5.461.400 Ft + Áfa
A licitlépcső mértéke: 100.000 Ft

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 550.000 forint pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú számlájára.

A pályázati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetében beszámít a vételárba, míg a többi ajánlattevő részére a versenytárgyalás napjától számított 15 napon belül visszautalásra kerül. A licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 3 napon belül kell megfizetnie.

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

A műszeres beméréskor megállapítást nyert, hogy az érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosai évtizedek óta több területet használnak, túlterjeszkedtek a saját telkeik határvonalán. A szomszédos ingatlanok többlethasználata miatt az ingatlan területe a valóságban cc. 15 m²-rel kisebb, mint az ingatlan nyilvántartásban feltüntetett négyzetméter. Ezen probléma használati/tulajdon rendezés eljárás során a későbbiekben a leendő tulajdonos által orvosolható, azonban ennek kimenetele nem garantálható, ezért az önkormányzat erre vonatkozóan a megkötendő adásvételi szerződésben a jogszavatosságot kizárja.

 

A Kiíró az értékesítést az alábbi feltételek vállalásához köti:

Az adásvételi szerződésben a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia a telek 3 éven belüli beépítésére, valamint 3 év időtartamra visszavásárlási jog kikötésére.A beépítési kötelezettség megvalósultnak tekintendő amennyiben az építési hatóság által jóváhagyott beépítés fizikai megvalósítása megtörtént, és az építmény hatósági bizonyítványt/ használatba vételi engedélyt kapott.A beépítési kötelezettség biztosítására kikötött visszavásárlási jog a beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén gyakorolható, a beépítési kötelezettség megvalósulása esetén törölhető.

 

Az önkormányzat jelen állapotában kívánja az ingatlant értékesíteni. Az ingatlanokon különböző korú, átmérőjű, és fajtájú fák találhatóak, melyek kivágásáról a vevőnek kell gondoskodnia. Az ingatlanokra a közműcsatlakozás az Ipari útról beköthető, melyet a vevőnek kell rendeznie. Az ingatlanok útcsatlakozását a vevőnek kell kiépíteni. A közmű- és út csatlakozással kapcsolatos kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájától kaphatnak bővebb felvilágosítást az érdeklődők.

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a Képviselő-testület 29/2018. (II.28.) Kt. számú határozatában foglalt döntése alapján fenntartja a jogot, hogy a versenytárgyalás eredményétől függetlenül, akár indokolás nélkül a versenytárgyalást követő 30 napon belül értékesítési szándékától elállhat

A versenytárgyaláson részt vehet minden:

- természetes személy,

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet,

aki a pályázati felhívásban ismertetett feltételeket elfogadja, és vételi kérelmét (pályázatát) a megadott határidőig benyújtja, valamint az ajánlati biztosíték összegét a megadott határidőig megfizeti.

 

A versenytárgyalás időpontja: 2018. április 16. hétfő 08.00. óra
A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40.-es szoba
Az ajánlatok benyújtásának és az ajánlati biztosíték átutalásának (önkormányzati számlán történő megjelenésének) határideje: 2018. április 13. péntek 12.00 óra

A vételi ajánlatok írásban postai úton, vagy személyesen nyújthatók be a fenti címen.

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9 III. em. 40-es szoba) vagy a 44/501-326 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.