Hirdetmény

 

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. számú pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Mátészalka Város Önkormányzati költségvetési szervei gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása, ellenőrzése, a gazdálkodás figyelemmel kísérése, pénzügyi ellenjegyzési feladatok, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek pénzügyi tervének összeállítása, időközi költségvetési jelentések és mérlegjelentések elkészítése, éves beszámolók elkészítése, főkönyvi- és analitikus könyvelés ellenőrzése, felügyelete, ÁFÁ-val és egyéb a NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, állami támogatás igénylése, elszámolása, év közben a változások figyelemmel kísérése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Egyetem. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Legalább 2 éves szakmai tapasztalat önkormányzati pénzügyi területen.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 06-44-501-364 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1304/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

 

•         Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I 13.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Mátészalka Város hivatalos honlapja - www.mateszalka.hu - 2018. február 26.

•         Mátészalka Televízió - 2018. február 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. A pályázó vállalja kinevezésekor a 6 hónap próbaidő kikötését.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.