Településrendezési dokumentumok módosításával, megalkotásával összefüggő lakossági fórum 2017. 06. 08

Mátészalka Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a település közigazgatási területére vonatkozó új átfogó rendezési terv, és Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával, illetve aktuális rendezési tervi módosítással kapcsolatban az első lakossági fórum a vonatkozó rendeletnek és szabályoknak megfelelően 2017. 06. 08-án lezajlott.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fórumon elhangzott előadások anyagai a www.mateszalka.hu/onkormanyzat/varosrendezesi-dokumentumok oldalon a Településképi Arculati Kézikönyv, és az Átfogó, új rendezési terv 2016-2018 menüpontok alatt találhatók meg.
Felhívom az érdeklődők figyelmét egyúttal arra is, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv anyagai között található Partneri adatlapot bárki kitöltheti, a Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos javaslatait, véleményeit a nyomtatványon megfogalmazhatja, melyet papír alapon Önkormányzatunk Polgármesteri Titkárságára személyesen, illetve Önkormányzatunk címére (Mátészalka Város Önkormányzata, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) postán is be lehet hozni-küldeni.
Köszönjük az együttműködésüket!