Tájékoztatás határszemle ellenőrzésről!

TIsztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!

 

A Sz-Sz-B. megyei Kormányhivatal Földhivatatali Főosztály Földügyi Igazgatási Osztálya értesíti Önöket, hogy 2020. évben (július hóanptól - október hónapig) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően az alábbi települések területén tart határszemle ellenőrzést: 

- Ajak, Baktalórántháza, Beregsurány, Besenyőd, Buj, Császló, Gávavencsellő, Ibrány, Kálmánháza, Mánd, Mátészalka, Nyírbogát, Nyírmihálydi, Őr, Rozsály, Sonkád, Szamosújlak, Tarpa, Újdombrád, Újkenéz, Ura, Uszka, Záhony, Zsurk.

A határszemle során az alábbiak kerülnek fokozott ellenőrzésre: 

  • termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség betartása, 
  • ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése, 
  • a természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot egyezősége, 
  • termőföld engedély nélküi és engedélytől eltérő más célú hasznosítása, ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése. 

Az esetleges jogszabályi kötelezettség megszegéséből eredő mulasztásokat (hasznosítási kötelezettség elmulasztása, időközben bekövetkezett művelési ág változás elmulsztása, termőföld más célú hasznosítás megkezdése, megszüntetése bejelentési kötelezettségének elmulasztása stb.) az ellenőrzés megkezdéséig rendelkezésre álló időn belül még szaknció nélkül pótolhatják.

Az ellenőrzés során észlelt, felróható mulasztások, jogszabáylsértések a hivatkozott törvény alapján földvédelmi bírság kiszabását vonják maguk után. 

A határszemle alanya - a feltárs jogsértés jellegétől függően - egyarán lehet a földhasználó, az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy vagyonkezelő, illetve az igénybevevő is. 

Felhívja a Kormányhivatal a figyelmet, hogy a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzése a határszemlével párhuzamosan folyik, nemcsak a határszemlével érintett, hanem a megye területén lévő valamennyi település külterületén

Kérik, hogy a Tisztelt Földtulajdonosok és Földhasználók tegyenek eleget a termőfölddel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeiknek!

 

dr. Takács Csaba jegyző