Meghívó képviselő testületi ülésre

 

 

M E G H Í V Ó

 

A képviselő-testületet

 

2020. január 30. napján (csütörtök) 13.00 órára

 

ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme

 

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t:

 

1.     Tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

2.     Előterjesztés az általános iskolák kijelölt felvételi körzethatárai tervezetének véleményezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

3.     Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról

Dr. Hanusi Péter polgármester

 

4.     Előterjesztés a Jóléti tó, rendezvénytér kialakítása, valamint a sportfunkciók fejlesztése Mátészalkán című projekt saját forrásának kiegészítéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

5.     Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban” való részvételről szóló 110/2016.(VIII.11) Kt. számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

 

6.     Előterjesztés hozzájárulás a Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület részére a mátészalkai 3700/2/A helyrajzi számú, belterületi ingatlan székhelyként való használatához

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

7.     Előterjesztés a mátészalkai 2594/5 hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvételéről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

8.     Előterjesztés a Szalkai László szoborcsoport megalkotásáról és közterületen való elhelyezéséről

Előadó: Dr. Hanusi Péter polgármester

 

9.     Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságának letöltéséről

Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző

 

10. Bejelentések

 

                Mátészalka, 2020. január 23.

 

 

 

                                                                                                  Dr. Hanusi Péter

                                                                                                     polgármester